اتاق خواب محلی برای استراحت و آرامش افراد است. چیدمان اتاق خواب، در آرامش روحی شما بسیار موثر است. فضای اتاق خواب قبل از هر چیز باید برای شما خوشایند و دلنشین باشد و بتوانید در آن احساس راحتی کنید. صرف زمان و توجه برای ایجاد جریان انرژی مثبت در اتاق‌ خواب تاثیر زیادی بر وضعیت روحی و عاطفی شما دارد.

“فنگ‌شویی” (Fengshui) یک فلسفه و فن باستانی در چین است که آموزه هایی برای چیدمان درست و مناسب اشیا دارد به طوری‌ که بر سلامتی و شادی بهترین تاثیر را داشته باشد، باعث ایجاد تعادل و توازن شود و انرژی مثبت «چی» (Qi) در فضا جریان یابد. باور‌ها بر این است که جریان انرژی توسط وسایل مختلفی که به خانه اضافه می‌کنیم گسیخته می‌شود. همچنین وسایلی هستند که قرارگرفتن آن‌ها در اتاق می‌تواند باعث ایجاد جریان مثبت انرژی شود. هر چقدر انرژی مثبت «چی» بهتر جریان پیدا کند، زندگی شما زیباتر می‌شود. بنابراین نحوه چیدمان و قرار گرفتن اثاثیه در اتاق خواب، به اندازه انتخاب آن‌ها اهمیت دارد. بر اساس قوانین فنگ شویی روش‌هایی برای چیدمان اتاق خواب و دکور آن وجود دارد که باعث آرامش روحی و بهبود روابط عاطفی شما می‌شود.